Welkom bij de Stichting Meta Odos

In de schoot der Goden

Onze stichting wil door middel van geesteswetenschappelijk onderwijs bijdragen aan de religieuze heling van de mens.In 2018 worden de eerste lessen gegeven. De lessen zijn een realisatie van de doelstellingen van de Stichting, die zo wegen biedt die bewandeld kunnen worden om inzicht te krijgen in de geesteswetenschappelijke benadering van het esoterisch Christendom. De geesteswetenschap is op antroposofische grondslag. 

De onderwerpen vormen een samenhangend geheel. Het geheel wordt gebracht in de vorm van een onderwijs leergesprek, dat wil zeggen dat in eerste instantie een kleine 45 minuten kennis wordt aangeboden, waarna via vragen een discussie of een verdere uitwerking op gang kan komen. De kennisoverdracht is vóór de koffiepauze, discussie en of verdere uitwerking na de koffiepauze.

Cursusrooster 2018

Stichting Meta Odos organiseert voor het jaar 2018 de eerste cursussen, gebaseerd op het boek Instrumentele Antroposofie. Het boek is gebaseerd op de geesteswetenschap van Dr. R. Steiner. Voor een overzicht van geraadpleegde litteratuur kan de pdf gedownload worden. De cursus is goed toegankelijk voor beginners met als achtergrond een MBO- of HBO-opleiding. 

Aanmelden voor de cursus kan bij de secretaris van Stichting Meta Odos, hetzij via e-mail metaodos.ls@gmail.com hetzij telefonisch mobiel 06 12407567 of vast 030 7435227.

Kosten zijn € 5,-- euro per les, te voldoen op locatie. Wie niet komt opdagen, betaalt dus niet. Op locatie is koffie en thee te koop voor 1 € per kop. 

Wanneer:  Het onderwijs leergesprek begint om 10.00 uur op 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart.

Waar: Het Torenlaantheater, Torenlaan 38, 3701 VK Zeist, kleine zaal. Er is ruimte voor maximaal 20 personen. Indien het aantal overschreden wordt, kan in overleg met de beheerder worden uitgeweken naar een grotere zaal.

Programma: 

Hocus Pocus is vermoedelijk een verbastering van het Latijnse “Hoc est corpus meum: Dit is mijn Lichaam” en is onderdeel van de teksten in de Katholieke mis. Hocus pocus of hocus pocus Pilatus pas wordt gezien als een (pseudo-) toverspreuk. Hocus-pocus is daarmee vaak synoniem voor misleiding of bedrog. Zie ook het Engelse “hoax”. De betekenis van de teksten aan de altaren van het Christendom lijken verloren te zijn gegaan en worden geïnterpreteerd als bedrog. Om grip te krijgen wat er gebeurt aan de altaren van de (esoterisch) Christelijke diensten, zoals de Katholieke mis, de mensenwijdingsdienst en meer, kan het denken daarover gestart worden vanuit de kleurenleer.

Daarvan zijn er drie:

1. de kleurenleer van Newton (licht breekt via een prisma in kleuren), 2. Goethe (licht heeft een tegenpool in duisternis en zonsopgang en ondergang laten een strijd zien bij het verdwijnen van het licht of het verdwijnen in de duisternis, een strijd die uitgedrukt wordt in kleuren) en 3. Steiner (als bij Goethe, maar er zijn ook glanskleuren en beeldkleuren en er zijn nog meer benaderingen). Een voorloper van het gebruik van de zwart-wit kleuren in de mensheidsontwikkeling vóór de daad op Golgotha kan in het Manicheïsme gevonden worden, waar heel duidelijk licht en duisternis tegenover elkaar worden geplaatst.

De geesteswetenschap aangaande de mens is gebaseerd op reïncarnatie op basis van objectieve schuldvereffening in het lot van de mens(heid). De ontwikkeling van de mens(heid) in tijdenronden is zeker gesteld door de Scheppersgeest in zijn verbond met de mensheid, waarvan de uitdrukking optreedt na de zondvloed (OT in Genesis, antroposofisch in het verloren gaan van Atlantis): de regenboog, de kleurenboog, het enige etherische beeld dat zichtbaar is voor onze zintuigen.

De gecombineerde kleurenleer legt een verband met de wevende gedachten van de Scheppersgeest, de verharding daarvan in aardse structuren en leidt daaruit de grondslag af voor een theologie van waaruit een dienst kan ontstaan. De dienst is dan een logische voortzetting van de diensten in de Oud-Indische, Oud-Perzische, de Chaldeeuws-Hebreeuwse en Oud-Egyptische diensten. De godsdiensten in deze reeks zijn een spiegeling van het bewustzijn van de mens(heid) in de ontwikkeling van de mens(heid).

Die ontwikkeling staat niet stil. De mensenwijdingsdienst verschilt in uitdrukkingsvorm weinig van de Katholieke mis, maar brengt een vernieuwde theologie via de getijdengebeden, die essentieel afwijkt.

Samenstelling van de lezingen.

  • De strijd tussen licht en duisternis: De kleurenleer van Goethe, Newton en Steiner
  • Strijd tussen licht en duisternis: Manicheïsme, de kleurenleer als onderdeel van de christelijke inwijding
  • De regenboog, de kleurenleer van Steiner en het verbond met de Scheppersgeest
  • De essentie van het verbond met de Scheppersgeest
  • De mensen(in)wijdingsdienst en Katholieke mis
  • Het eerste analogon: De schoot der Goden
  • Het tweede analogon: De 7 gelede mens