Welkom bij de Stichting Meta Odos

In de schoot der Goden

Onze stichting wil door middel van geesteswetenschappelijk onderwijs bijdragen aan de religieuze heling van de mens. In 2018 worden de eerste lessen gegeven. De lessen zijn een realisatie van de doelstellingen van de Stichting, die zo wegen biedt die bewandeld kunnen worden om inzicht te krijgen in de geesteswetenschappelijke benadering van het esoterisch Christendom. De geesteswetenschap is op antroposofische grondslag. 

De onderwerpen vormen een samenhangend geheel. Het geheel wordt gebracht in de vorm van een onderwijs leergesprek, dat wil zeggen dat in eerste instantie een kleine 45 minuten kennis wordt aangeboden, waarna via vragen een discussie of een verdere uitwerking op gang kan komen. De kennisoverdracht is vóór de koffiepauze, discussie en of verdere uitwerking na de koffiepauze.