Waar en wanneer


De Stichting biedt leden en belangstellenden aan dit thema verder uit te werken met een viertal lezingen, startend in september en eindigend in december.

Data: woe 11-9; woe 16-10; wo 13-11; wo 11-12
Locatie: De Woudkapel
Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven
030 228 0184

Aanvang 19.30 uur


Verhaallijn
Er wordt iets verteld over Dionysius de Areopagiet in combinatie met wat Steiner daarover gezegd heeft. Een inwijdingsweg kan het in de geest afdalen in je organen zijn. Je komt dan via de Melothesia in aanraking met de scheppers van de mens: Engelen, op de wijze waarop Dionysius de Areopagiet ze beschreven heeft: Wezens uit het licht. Het naderen van die wezens vanuit de onderste hiërarchie doet de engel wijken, zodat je het pad van het licht vervolgt, hiërarchie na hiërarchie totdat je aankomt bij het Gelaat van hem, die zelf het gelaat van God is (Mensenwijdingsdienst, Michael tijd). Zoals licht met de veelheid van zijn kleurenboog gezien kan worden als de gedachten van God, zo kan het bereiken van zijn Gelaat tot de bekentenis van Jacob leiden: Ik ben gered (uit de zwaartekracht (des tegenstanders macht) naar het licht; dat is de waarheid achter de Schepping als de bedoeling van God met de mens).

Elk cursief woord kan een lezing op zichzelf zijn. De lezingen zijn gegroepeerd rond de cursieve teksten. Voor het eerst in de geschiedenis van Stichting Meta Odos wordt wetenschap – anatomie en astronomie – Gecombineerd met geesteswetenschap.


Programma
Woe 11-9: Anatomie: De hiërarchieën van Dionysius en een aantal van de 11 orgaanstelsels uit de anatomie. Iets over Dionysius. De relatie die Steiner legt tussen de hiërarchieën en de orgaanstelsels van de mens.

Woe 16-10 of 9-10: de Melothesia en de organisatie van het planetenstelsel in de dierenriem. Een voortdurend aan verandering onderhevig mensbeeld kan geesteswetenschappelijk waargenomen worden in het planetenstelsel. Van dat mensbeeld wordt elke geboren mens afgeleid en onderscheiden door tijd en plaats. De planeten zijn met de organen van een mens verbonden tijdens zijn doorgang op aarde. Maar de planeten zijn ook met de hiërarchieën verbonden vanuit de dierenriem.

Woe 13-11: De kleurenboog en de gedachten van God. Het Gelaat van God. Het Gelaat van hem die het gelaat van God is. De Aartsengel Michael. De wenk van de Aartsengel en de begeleiding naar het mysterie van Golgotha. De wenk van de aartsengel als impetus, als Christusimpuls. De gelijkgestemde heilsleer van de Antroposofie en van de Christengemeenschap. De werkwijze: Het (fenomenologische) verheffen van de geest van de mens aan de Geest in steen, plant, dier en mens; de kosmische inwijding via het Licht der Wereld.

Woe 11-12 De tekst van Genesis over Jacob en de Engel. Chagall en de worsteling van Jacob met de Engel. De worsteling van een Aartsengel met een Aartsvader. Imaginatie, inspiratie en intuïtie. De waarneming van het Gelaat van God in het licht. De stichting van Israël.