Instrumentele Antroposofie.

Dit boek vormt de inhoudelijke ruggegraat achter de doelstellingen van de Stichting. Het gebruikt enerzijds de natuurwetenschappelijke uitleg zoals in het filmpje, maar zet de geesteswetenschappelijke benadering ernaast, zoals bijvoorbeeld in de navolgende tekst:

Als een hoge ingewijde via de Akasha kroniek doordringt tot aan de grens waar de schepping begint – de oerknal in de wetenschap – dan verliezen woorden hun betekenis, omdat ze hun betekenis ontlenen aan een ontwikkeling van de mens(heid) door vele tijdenronden heen, die dan start. Bovendien, zo zegt Steiner, worden de beelden steeds vager, slechter “afleesbaar”. Dat leidt ertoe, dat een beroep wordt gedaan op de ziel, met name het gemoed, als toch een poging wordt gedaan het waargenomene te beschrijven ......

Bij het naderen van het begin van de schepping gebeurt nog iets anders: tijd en ruimte houden op te bestaan. Tijd als eerste, daarna de ruimte. De hersenen bevriezen: en dat tezamen met de ervaren doodsangst, veroorzaakt in een ruimteloos bestaan, dat alles omvat maar geen inhoud heeft. Vele inwijdingsscholen trainden hun leerlingen om die situatie uit te houden.

Houdt je dat uit, dan neem je de Offerande van de Tronen waar, eigenlijk eerst hun moed. Zielsmatig kan je het benaderen op het tijdstip dat zee en lucht in elkaar overlopen, de duisternis dichtbij is en jij alleen midden in de oceaan. Uithouden betekent: de aanwezigheid van de Christus nog kunnen waarnemen. Het is een punt van inwijding waar de mens in de waanzin gedreven kan worden als hij niet van te voren getraind is. Maar wie dat aankan beschrijft zijn toestand als opgenomen zijnde in een bolvormige ruimte zonder rand waarin zijn wezen en waarneming ondergedompeld is. En als dan de daar heersende wezens beschreven mogen worden met eigenschappen die in de ziel voorkomen, dan kunnen die wezens beschreven worden met imaginaties en zo komen dan de beelden tot stand van de schepping, de ware schepping achter de Maya ........

Wilt U het boek Instrumentele Antroposofie kopen? Er zijn drie versies: Als soft cover, als pdf file en als ePub. De laatste twee zijn het goedkoopst. Na aftrek van kosten komt de meeropbrengst ten goede aan de Stichting.

POD Bestellen (€30,--) :  POD 
PDF bestellen (€ 19,95): PDF 
eBoek bestellen (€ 19,95): ePUB


Rechtstreeks naar website van PUMBO : boekenbestellen.nl