De achtergronden van Meta Odos

Dr. Rudolf Joseph Lorenz Steiner was een Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect, filosoof en pedagoog.Geboren: februari 1861, Donji Kraljevec, Kroatië.
Overleden: 30 maart 1925, Dornach, Zwitserland.

Kapitalisme en Communisme zijn de afgelopen eeuw ieder op zijn eigen wijze failliet gegaan. Hebzucht en afgedwongen samenhorigheid konden niet de basis zijn waarop nieuwe samenlevingen gebouwd werden. Inhoudelijk is ook het exoterische Christendom in verval, tezamen met alle "Vader" godsdiensten. Ieder op zijn eigen manier is niet meer van deze tijd.

Welke tijd is het dan wel? De huidige wetenschap heeft de pretentie uiteindelijk alles te kunnen doorgronden, maar heeft in geval van morele vraagstukken geen antwoorden.

De tijd is aangebroken om vanuit een ander perspectief te leren omgaan met de vraagstukken die de mensheidsontwikkeling ons voorlegt. Zo’n 150 jaar geleden bloeiden de esoterische scholen in West Europa nog volop. Bij het aanbreken van de eerste Wereldoorlog rijden legers en de daarmee verbonden Christelijke culturen uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en Rusland hun ondergang tegemoet -- na het verkrijgen van de communie. Eén oorlog verder en alles wat nog resteerde aan esoterische wetenschap is weggevaagd.

Alles?

In de stroom van madame Blavatsky, die de voortzetting van de duizend jaar oude mysteriën in de Theosofie verenigt, ontstaat de stroom van de Antroposofie van Rudolf Steiner. Antroposofie[1], dat is Wijsheid over de Mens. Steiner brengt terug in de toekomst wat vanaf het mysterie van Golgotha in het Christendom allengs verloren is gegaan: de geestelijke wereld achter de fysieke wereld. Zoals de oude Christelijke kerk een begrippenapparaat ontwikkelde om de geestelijke werelden te kunnen kennen, zo ontwikkelde Steiner een begrippenapparaat waarmee een beschrijving van deze werelden mogelijk is. Wat niet zó maar waargenomen kan worden, kan wel beschreven worden in een taal, die op een vriendelijke manier ook recht doet aan de bevindingen van de moderne wetenschap in de astronomie, theoretische en toegepaste wiskunde, theoretische natuurkunde en chemie.  

Tegelijkertijd ontstaat daardoor de mogelijkheid om het oude begrippenapparaat van de exoterische kerk nieuw leven in te blazen en het Christendom te verheffen tot wat het zijn moet: de basis waarop uit de cultus de cultuur voor een nieuwe samenleving kan ontstaan die antwoorden heeft, vooral moreel onderbouwde antwoorden heeft, op de vraagstukken van onze tijd. En die bovendien een verrijkte voortzetting is van waarheden over en in de geestelijke wereld, waarheden die meer dan 4000 jaar geleden al door de verschillende mysteriescholen in de wereld werden gezet. 

[1] Antroposofie (van het Griekse: ἄνθρωπος, ánthrōpos "mens" en σοφία sophίa "wijsheid") is een spirituele filosofie en occulte wetenschap gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861–1925), die het bestaan postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het zintuigvrije denken en het bewustzijn in het algemeen.