Hoe werd Rusland Christelijk?

Vanaf het ontstaan van het Oost Romeinse Rijk is Rusland de opvolger voor het Esoterisch Christendom, maar ook de ideologie van Marx kwam daar volledig tot ontwikkeling. Steiner voorspelt de komst van dit Christendom naar het westen.

Lezingen Stichting Meta Odos 2e halfjaar 2021 tweede reeks

We gaan door met een serie lezingen als vervolg op de lezingen van 15 en 29 september. Daar bespraken we de houding die de mens kan ontwikkelen om in deze tijd in vrede te zijn met de wereld. We gebruikten daarvoor de theorie uit de lezingen over "De metamorfosen van de ziel" van Rudolf Steiner.

We combineerden dat met de uitspraak van de Christus (Johannes 14:27) – “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden”.

Ideologieën worden beschreven als een Christuskracht die in de mensheid telkens weer optreedt totdat de mens de weg vindt naar de Christus. Dit thema wordt beschreven in de Apocalyps, samen met de vormverandering van de mens die nodig zijn om te kunnen terugkeren naar de geestelijke wereld. In de antroposofie wordt het thema beschreven als de gestage werking van het IK op de wezensdelen van de mens, een IK dat de mens ná de daad op Golgotha tot zijn beschikking heeft.

Serie lezingen over heilsleer en ideologie in het kader van de Apocalyps.


Data: Woensdag 27-10, 10-11, 24-11 en 8-12.
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist, lokaal 14
Aanvang 19.30 uur tot maximaal 21.30 uur.

1. Woensdag 27-10: De ideologieën van het Christendom en de Antroposofie.
2. Woensdag 10-11: Voortgaande ontwikkeling van mens en mensheid.
3. Woensdag 24-11: Een paar gangbare ideologieën.
4. Woensdag 8-12: Esoterisch Christendom versus de ideologieën.

 

 

Lezingen Stichting Meta Odos 2e halfjaar 2021

Na een lange stilte door de maatregelen aangaande het Corona virus is het nu weer mogelijk om lezingen te organiseren. Voor de maand september heeft de Stichting twee lezingen gepland:

15 en 29 september 2021
Start om 19.30 uur
Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24 3707 GL Zeist
Lokaal 14

De voorafgaande lezingen werden afgebroken tijdens de cyclus over Parsifal. Er zijn op dit moment onderwerpen, die gegeven de toestand in de wereld vanuit esoterisch Christelijk oogpunt meer aandacht vragen.

Veel mensen zijn boos en wie een beetje deelneemt aan de sociale media, die kan constateren dat zo langzamerhand iedereen boos is op iedereen. Het lijkt een schaduwworp te zijn van gebeurtenissen aan het einde van een era, de na Atlantische periode. De vorige cultuurperiode, Atlantis, werd afgesloten met gigantische overstromingen. We leven in de na Atlantische periode, die afgesloten zal worden op een geheimzinnige manier: “De oorlog van allen tegen allen”.

Boosheid heeft, esoterisch gezien, een pedagogische functie. Steiner heeft dat in een aantal lezingen uitgelegd: “Over de metamorfosen van de ziel”. Boosheid komt op uit het onbewuste en is aanleiding tot een verandering in de zielsgesteldheid.

In de twee lezingen zullen we de metamorfosen van de ziel gebruiken als leidraad om de toestand in de wereld beter te begrijpen – vanuit esoterisch Christelijk standpunt.

We sluiten daarbij aan op wat onder het tabblad Antroposofie van de website is beschreven:
“ Kapitalisme en Communisme zijn de afgelopen eeuw ieder op zijn eigen wijze failliet gegaan. Hebzucht en afgedwongen samenhorigheid konden niet de basis zijn waarop nieuwe samenlevingen gebouwd werden. Inhoudelijk is ook het exoterische Christendom in verval, tezamen met alle "Vader" godsdiensten. Ieder op zijn eigen manier is niet meer van deze tijd”.

Verder zullen we 29 september overleggen hoe we verder willen gaan. De voorzitter heeft behoefte terug te keren op het doel van de Stichting: Esoterisch Christelijk onderwijs. Lezingen zoals Parsifal hebben een zeer duidelijke Christelijke basis, maar vergen een aanzienlijke kennis van anatomie, fysiologie, tijdbeeld en antroposofie. Tijdens de Corona periode stierf een vriend van de voorzitter. Gedurende het schrijven van zijn biografie om aan een grafrede te komen, werd de voorzitter terug op het spoor van Johannes Lenz gezet, één van zijn inspirators. En zo ontstond het verlangen meer gericht te werk te gaan, zoals Johannes Lenz dat deed.

 

inhoud_metamorfose_ideologien