Lezingen tweede halfjaar 2018

 

Wat: Stichting Meta Odos presenteert drie 3 boeken, die de basis vormen voor het onderwijs waar de Stichting voor staat: ‘Op weg vanuit de Antroposofie naar Christelijk esoterisch onderwijs’. De grondslagen van de stichting zijn te vinden op www.meta-odos.com of in het boekje ‘Beleidsplan Stichting Meta Odos’, ISBN 978-90826465-0-4.


Het gaat om de volgende werken:
Op woensdag 10 oktober: Instrumentele Antroposofie, 
van zeven-geleed mensbeeld naar het christelijke en apocalyptische mensbeeld
ISBN 978-94-63450-35-5 ; € 30,--
Op woensdag 14 november: Instrumentele Christologie,
theologie en mensenwijdingsdienst
ISBN 978-90-826465-1-1 ; € 19,95
Op woensdag 12 december: Instrumentele Apocalyps,
over de kwaadaardigheid in de mensheid
ISBN 978-90-826465-3-5 ; € 22,50


De boeken kunnen besteld worden bij https://www.boekenbestellen.nl/ , maar ook gekocht worden op de avond van de lezing.

De presentatie duurt 45 tot 50 minuten. Na de koffiepauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het verder uitdiepen van onderwerpen in een gezamenlijke discussie.

Wanneer: Woensdag 10 oktober, woensdag 14 november en woensdag 12 december.
Start om 20.00 uur.

Waar: “De Schakel”
Soestdijkseweg Zuid 49b De Bilt
Aanmelden: De toegang is vrij.

De drie boeken vormen een samenhangend en soms overlappend geheel.


In de geesteswetenschap moet onderscheid gemaakt worden tussen wat mensen uit gemoedskrachten onbewust kunnen weten over hun Schepper en mensen die dat met behulp van hun denken moeten bereiken – als ze het willen.

De Antroposofie als geesteswetenschap biedt een wetenschap, een denken, dat op liefdevolle en troostende wijze het denken begeleidt naar het hogere denken van de Schepper zelf, wat nog steeds in het exoterische Christendom de Heilige Geest wordt genoemd. Deze begeleiding is vrijblijvend; de mens hoeft zich niet te verbinden. Maar als hij de waarheid vindt achter steen, plant en dier, achter zijn eigen wezen, achter de weg die de mensheid aflegt, dan kan hij zich verbinden met het Denken en het Gedachte van zijn Schepper. De opbouw van een mensbeeld, van een mensheidsontwikkeling en de nuancering van de evangeliën vanuit het antroposofische gedachtengoed zijn de ingrediënten, ondergebracht in het boek ‘Instrumentele Antroposofie: van zeven-geleed mensbeeld naar het christelijke en apocalyptische mensbeeld’.

Dat staat als waarheidsvinding tegenover de werking van het gemoed op de Vlammenwoorden van de Geest. Deze vlammenwoorden werden 2000 jaar geleden gesproken in de vorm van een Pinksterboodschap en komen nu op basis van lotskrachten in de mensen naar diegenen, die ‘het verkondigd worden zal’. Dat gebeurt doordat die mensen op wat voor wijze dan ook terecht komen in de mensenwijdingsdienst, de vernieuwde mis. De waarheid van het Vlammenwoord wordt door het gemoed omgezet in respectskrachten, die de mens toegang verschaffen tot de Christus. Het denken hoeft er niet echt aan te pas te komen: de woordstroom komt binnen als een in het bloed boetserende vormkracht, die het denkend-voelen verheft tot een respectvolle benadering van de evangeliën en de getijdegebeden, onderdeel van de vernieuwde mis. In die toestand bieden ze de mens de toegang tot het inzicht in de bedoelingen van de Schepper. De mens die met zijn ziel het offer van de transsubstantiatie nadert en die deelneemt aan de communie schept ruimte in zichzelf om met zijn goddelijke vonk, zijn hogere IK, zelf vorm te geven aan zijn ontwikkeling tot geestmens in een verre toekomst.
De mensenwijdingsdienst, met een gedeelte van zijn esoterische geheimen, zijn ondergebracht in het boek ‘Instrumentele Christologie: Theologie en mensenwijdingsdienst’.

De schepping van de mens heeft een heel bepaalde relatie met de zichzelf verbeterende God, die liefdevol de dwalingen van de mens in de mensheidsontwikkeling in Zijn Wezen wil bergen. Het Onze Vader wijst daar al op: ‘en leidt ons niet in verzoeking, maar … ‘. Er is dus sprake van verzoeking, een Godgewilde verzoeking. De redenen daarvoor worden behandeld in de boeken ‘Instrumentele Antroposofie en Christologie’. De manier waarop de mens en daarmee de mensheid kan omgaan wordt beschreven in de Apocalyps. De vier krachten waaraan de mensheid voortdurend wordt blootgesteld zijn beschreven als de Apocalyptische ruiters. Ideologie, oorlog, handel en wetenschap zijn de voortdurende aandachtsgebieden waarin de mens(heid) zich ontwikkelt. De ontaarding van deze aandachtsgebieden tot slagvelden komt vanuit leiders, die er niet in slagen op basis van Christelijke beginselen hun wanen en berekeningen in hun uitingen naar de mens(heid) tegen te houden. Op die manier ontstaan mensen zoals Hitler, Stalin en eindeloos veel meer.
De Apocalyps beschrijft deze wezenskrachten en als gevolg daarvan hun misvormingen van de mens en de mensheid tot moordende machinemensen, blind in hun wetenschappelijk onderbouwde ideologie. De Apocalyps schept een beeld van de weg die de mensheid kan gaan, als ze de esoterisch Christelijke beginselen niet in haar wezen kan onderbrengen als helpende leidraad in het handelen naar anderen toe.

Hierover gaat het boek: ‘Instrumentele Apocalyps: over de kwaadaardigheid in de mensheid’.