Lezingen Stichting Meta Odos 1e halfjaar 2019

Data: wo 27-2; wo 27-3; wo 24-4; wo 8-5
Locatie: Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Aanrijden op de Alfred Nobellaan de Bilt
Aanvang 20.00 uur in de Jachtzaal.

LEZING 27-2

DE TWEE JEZUSKINDEREN

Er worden in de testamenten twee afstammingen gegeven voor de Jezus, ieder met een eigen geschiedenis. Hoe valt dat te rijmen? Door van ieder kind de specifieke eigenschappen te benoemen van zijn samenstellende wezensdelen, kan ingezien worden waarom en hoe in eerste instantie twee dragers voor de Christus nodig waren.

Antroposofisch: Instrumentele Antroposofie: H6 De zevenledige mens.
Christologisch: Twee Jezuskinderen: Twee geslachtsregisters, de ene volgens Mattheus en de andere volgens Lucas. Matth. 1 :1-17: de koninklijke lijn van Jezus. Luk. 3 :23-38: De priesterlijke lijn van Jezus afkomst.
Esoterisch Christologisch: Instrumentele Christologie H12 Het vijfde Evangelie.
Apocalyptisch: Alleen in het begin van de Apocalyps.
Instrumentele Apocalyps: Herhaling H2

LEZING 27-3

DE DOOP IN DE JORDAAN

Na een complex proces met een nog complexere achtergrond blijft één Jezuskind over. Dat kind is geschikt om tijdens de doop in de Jordaan opgenomen te worden in de werkingsmacht van de Christus, die van de Vader uitgaat. Wat is die werkingsmacht?

Antroposofisch: De leer van de zevengelede mens: H6 Instrumentele Antroposofie
Christologisch: Matth.3: 13-17; Marc 1: 9-11 en Luc.3:1-18
Esoterisch Christologisch: De doop in de Jordaan: Instrumentele Christologie H12 Het vijfde Evangelie
Apocalyptisch: De Engel en Johannes
Apocalyps: 10:1 -10:11
Instrumentele Apocalyps: Herhaling H2

LEZING 24-4

DE VERANDERING VAN WATER IN WIJN

Jezus en zijn moeder zijn aanwezig op een bruiloft in Kanaän. Water verandert in wijn. Hoe kan dat en hoe kan dat begrepen worden?

Antroposofisch:
De leer van de zevengelede mens: H6 Instrumentele Antroposofie
Christologisch: Johannes 2:1-12
Esoterische Christologie: De verandering van water in wijn: Instrumentele Christologie H4 De tweede analogie Apocalyps:
De berg Zion: Openbaring 14:1-5
Instrumentele Apocalyps: H7 – (13) Beeld 14

LEZING 8-5

DE KRUISIGING EN OPSTANDING

Het Romeinse kruisigen was een vernederende, zeer pijnlijke verstikkingsdood. De Christus Jezus wordt gekruisigd. Dit beeld heeft een tegenhanger in de geestelijke wereld. Die tegenhanger wordt zowel door Ezechiël als Johannes geschouwd. Wat wordt verbeeld met deze kruisiging en wat waren de gevolgen voor de mensheid?

Antroposofisch: Instrumentele Antroposofie, H11.3 Ezechiël en Johannes.
Christologisch: Daniël 7:1 of Ezechiël 1:4 en Openbaring 4.
Instrumentele Christologie: H3.3.3 Kruisigen; H14 Kruisigen.
Apocalyps: Instrumentele Apocalyps: H7.3 beeld 4. H7.13 Beeld 14