LEZINGEN

De lezingen worden gegeven op woensdagavonden; op 9 september, 14 oktober, 18 november en 9 december.

In principe worden de lezingen gegeven in het Kindertherapeuticum, Wilhelminalaan 51 3701 BG Zeist. Het therapeuticum stelt ons een grote ruimte ter beschikking, zodat wij de wettelijke Corona beperkingen kunnen volgen. De inloop is om 19.30 uur. Start om 20.00 uur. Na 45 tot 50 minuten pauze, daarna of samenspraak of nog een stukje verder.

Het onderwerp is "Parzival en het mysterie van de graal". We baseren het verhaal zelf op de benadering van Wolfram von Eschenbach, volgens Steiner de meest betrouwbare esoterische benadering uit de vroege middeleeuwen. We zullen niet blijven steken in de sage zelf: we zullen duidelijk maken dat de graal en de inhoud van de graal een anatomisch gegeven is en dat de mensheidsontwikkeling afhangt van de wijze waarop dit anatomische instrument geprikkeld wordt. 

THEMADAGEN

Stichting Meta Odos organiseert voor het eerst in het najaar themadagen gepland op  zaterdagen. Vanwege de drukte in zalenland wordt het dit jaar 1 thema; de bedoeling is tot 6 themadagen per jaar. De eerste themadag wordt georganiseerd op 12 december 2020.

Er is offerte aangevraagd bij Antropia in Driebergen. Veel is nog niet geregeld, anders dan de uitwerkingen van de thema's zelf. De bedoeling is een inloop rond 09.00, een blok van 09.30 tot 12.00 uur; lunch en vervolgens een blok van 13.00 tot 15.00 uur. Tenslotte na de pauze een plenaire discussie rond 15.30 uur. Einde uiterlijk 16.30 uur. De themadagen zijn niet gratis. De opkomst wordt geschat op maximaal 25 personen en de voorlopig becijferde bijdrage wordt gesteld op € 15,--.

De thema's zijn gebaseerd op de uitwerking van een esoterisch/christologisch gegronde visie op de huidige vraagstukken in de mensheidsontwikkeling, zodat van daaruit een standpuntsbepaling mogelijk wordt. De thema's zijn gebaseerd op de waarneming, dat een hoop mensen de weg kwijt zijn. Welke weg? En waarom kwijt?

Mensen zijn de weg kwijt I, op 12 december 2020: Waar komt al die boosheid, woede, razernij en toorn vandaan die nu door de wereld zwiept? Zijn boosheid, woede, razernij en toorn dezelfde emoties? En als we dat op esoterische basis kunnen uitwerken, wat kunnen we er dan mee doen? Hoe past dit alles in de mensheidsontwikkeling? Esoterische aanpak gaat uit van meervoudig mensbeeld en mensheidsontwikkeling.

Mensen zijn de weg kwijt II, indien I een succes, dan 1e halfjaar 2021: Waar komt het idee vandaan dat alle mensen gelijk zijn? Wat maakt mensen gelijk? Is dat ook een esoterisch en/of christelijk principe? Als dat al het geval is, geldt dat dan voor alle aspecten waarop je mensen met elkaar kunt vergelijken? Esoterische aanpak gaat uit van meervoudig mensbeeld en mensheidsontwikkeling.

Mensen zijn de weg kwijt III, indien II een succes, dan 1e halfjaar 2021: Politiek gezien spreken we over links en rechts. Waar is dat op gebaseerd? En hoe verhoudt een esoterische benadering zich tot deze ideologieën, die duidelijk geen relatie willen en kunnen hebben met de Schepper van het Al? Esoterische aanpak gaat uit van  meervoudig mensbeeld en mensheidsontwikkeling, meer in het bijzonder de Apocalyps.

Wie wil deelnemen aan de themadagen of een themadag, die stuurt een mail aan metaodos.jpo@gmail.com onder vermelding van het gekozen thema. We kunnen dan zien of de thema’s aanslaan, rekening houden met de opkomst en al dan niet tot organisatie ervan overgaan.