Lezingen Stichting Meta Odos 1e halfjaar 2020

'Phryne voor de Areopaag' (Jean-Léon Gérôme, 1861. Deze scène beschrijft hoe de courtisane Phryne (4e eeuw v.Chr) voor de Areopaag, de rechtbank wordt gedaagd.)

LEZINGEN 1e helft 2020

Data: 08 januari, 12 februari en 11 maart 2020
Locatie: nog te bepalen
Aanvang: 07.30 uur

08-01-2020: Dionysius de Areopagiet: Over zijn bestaan, over de wereld van Dionysius, over het corpus Areopagiticum. Over de handelingen der Apostelen, over Saulus en Paulus, over Dionysius en Paulus, over de Atheense rechtbank, de Areopaag. Over het Neoplatonisme. Over het vroege esoterische Christendom. Over de concilies en hun verstarrende werking op de ontwikkeling van het esoterische Christendom.

12-02-2020: De theologische methode van Dionysius: het samengaan van de (neo)platonische gedachtenwereld (inclusief de Chaldeese Orakels en de Eleusische mysteriën) met de testamenten uit het Christendom. De kiem voor de mis in de Katholieke kerk en de kiem voor de Mensenwijdingsdienst in de Christengemeenschap. Het driegelede model van Vader Zoon en Geest teruggeplaatst in de vroeg Christelijke en neoplatonische mystiek. Van daaruit de triades en hierarchiën. De overeenstemming van de inwijdingsweg uit de werken van Dionysius, met de mensenwijdingsdienst vanuit de Christengemeenschap en de geesteswetenschappelijke benadering vanuit de Antroposofie.

11-03-2020: Wat brengt de theologie van Dionysius? De indirecte inhoud van een belijdenis, die overeenkomt met de theoretische onderbouwing van de Antroposofie van het Christendom.