Lezingen Stichting Meta Odos 2e halfjaar 2021

Na een lange stilte door de maatregelen aangaande het Corona virus is het nu weer mogelijk om lezingen te organiseren. Voor de maand september heeft de Stichting twee lezingen gepland:

15 en 29 september 2021
Start om 19.30 uur
Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24 3707 GL Zeist
Lokaal 14

De voorafgaande lezingen werden afgebroken tijdens de cyclus over Parsifal. Er zijn op dit moment onderwerpen, die gegeven de toestand in de wereld vanuit esoterisch Christelijk oogpunt meer aandacht vragen.

Veel mensen zijn boos en wie een beetje deelneemt aan de sociale media, die kan constateren dat zo langzamerhand iedereen boos is op iedereen. Het lijkt een schaduwworp te zijn van gebeurtenissen aan het einde van een era, de na Atlantische periode. De vorige cultuurperiode, Atlantis, werd afgesloten met gigantische overstromingen. We leven in de na Atlantische periode, die afgesloten zal worden op een geheimzinnige manier: “De oorlog van allen tegen allen”.

Boosheid heeft, esoterisch gezien, een pedagogische functie. Steiner heeft dat in een aantal lezingen uitgelegd: “Over de metamorfosen van de ziel”. Boosheid komt op uit het onbewuste en is aanleiding tot een verandering in de zielsgesteldheid.

In de twee lezingen zullen we de metamorfosen van de ziel gebruiken als leidraad om de toestand in de wereld beter te begrijpen – vanuit esoterisch Christelijk standpunt.

We sluiten daarbij aan op wat onder het tabblad Antroposofie van de website is beschreven:
“ Kapitalisme en Communisme zijn de afgelopen eeuw ieder op zijn eigen wijze failliet gegaan. Hebzucht en afgedwongen samenhorigheid konden niet de basis zijn waarop nieuwe samenlevingen gebouwd werden. Inhoudelijk is ook het exoterische Christendom in verval, tezamen met alle "Vader" godsdiensten. Ieder op zijn eigen manier is niet meer van deze tijd”.

Verder zullen we 29 september overleggen hoe we verder willen gaan. De voorzitter heeft behoefte terug te keren op het doel van de Stichting: Esoterisch Christelijk onderwijs. Lezingen zoals Parsifal hebben een zeer duidelijke Christelijke basis, maar vergen een aanzienlijke kennis van anatomie, fysiologie, tijdbeeld en antroposofie. Tijdens de Corona periode stierf een vriend van de voorzitter. Gedurende het schrijven van zijn biografie om aan een grafrede te komen, werd de voorzitter terug op het spoor van Johannes Lenz gezet, één van zijn inspirators. En zo ontstond het verlangen meer gericht te werk te gaan, zoals Johannes Lenz dat deed.