Lezingen Stichting Meta Odos 2e halfjaar 2020

De lezingen zoals eerder aangekondigd gaan door. Stichting Meta Odos kan terecht bij de STICHTSE VRIJE SCHOOL. Op deze lokatie kunnen de aanwijzingen van de overheid gerespecteerd worden. 

De lezingen zijn gepland op woensdagavonden, te weten  9-9, 14-10, 18-11 en 9-12 van 19.30 tot 22.00 uur. Het adres is Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist. De inloop met koffie of thee is om 19.30 uur. Start om 20.00 uur. Na 45 tot 50 minuten pauze, daarna of samenspraak of nog een stukje verder.

Voor de themadag is op 12 december een zaal gereserveerd. De gekozen locatie kan maximaal 20 deelnemers bergen. De kosten per deelnemer zijn vastgesteld op € 15,--. Een lunch is inbegrepen. Het is echter wel noodzakelijk van tevoren aan te melden. 

Wie wil deelnemen aan de themadag, die stuurt voor 15 september een mail aan metaodos.jpo@gmail.com onder vermelding van het gekozen thema. We kunnen dan zien of de thema’s aanslaan, rekening houden met de opkomst en al dan niet tot organisatie ervan overgaan.

LEZINGEN

 

Het onderwerp is "Parzival en het mysterie van de graal". We baseren het verhaal zelf op de benadering van Wolfram von Eschenbach, volgens Steiner de meest betrouwbare esoterische benadering uit de vroege middeleeuwen. We zullen niet blijven steken in de sage zelf: we zullen duidelijk maken dat de graal en de inhoud van de graal een anatomisch gegeven is en dat de mensheidsontwikkeling afhangt van de wijze waarop dit anatomische instrument geprikkeld wordt. 

THEMADAGEN

Q-Park P+R Station Driebergen - Zeist op Stationsweg 15B of Oude, Stationsweg 13, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Telefoon:
0343 531 818

De Themadag gaat door bij voldoende deelname

De thema's zijn gebaseerd op de uitwerking van een esoterisch/christologisch gegronde visie op de huidige vraagstukken in de mensheidsontwikkeling, zodat van daaruit een standpuntsbepaling mogelijk wordt. De thema's zijn gebaseerd op de waarneming, dat een hoop mensen de weg kwijt zijn. Welke weg? En waarom kwijt?

Mensen zijn de weg kwijt I, op 12 december 2020: Waar komt al die boosheid, woede, razernij en toorn vandaan die nu door de wereld zwiept? Zijn boosheid, woede, razernij en toorn dezelfde emoties? En als we dat op esoterische basis kunnen uitwerken, wat kunnen we er dan mee doen? Hoe past dit alles in de mensheidsontwikkeling? Esoterische aanpak gaat uit van meervoudig mensbeeld en mensheidsontwikkeling.

Mensen zijn de weg kwijt II, indien I een succes, dan 1e halfjaar 2021: Waar komt het idee vandaan dat alle mensen gelijk zijn? Wat maakt mensen gelijk? Is dat ook een esoterisch en/of christelijk principe? Als dat al het geval is, geldt dat dan voor alle aspecten waarop je mensen met elkaar kunt vergelijken? Esoterische aanpak gaat uit van meervoudig mensbeeld en mensheidsontwikkeling.

Mensen zijn de weg kwijt III, indien II een succes, dan 1e halfjaar 2021: Politiek gezien spreken we over links en rechts. Waar is dat op gebaseerd? En hoe verhoudt een esoterische benadering zich tot deze ideologieën, die duidelijk geen relatie willen en kunnen hebben met de Schepper van het Al? Esoterische aanpak gaat uit van  meervoudig mensbeeld en mensheidsontwikkeling, meer in het bijzonder de Apocalyps.