Lezingen Stichting Meta Odos 2e halfjaar 2020

In verband met de Corona crises heeft het bestuur besloten de lezingen op 18 november en 9 december NIET DOOR TE LATEN GAAN. 

Ook de THEMADAG op 12 december gaat niet door. De voortdurend opduikende onzekerheid maakt het voor de Stichting niet goed mogelijk om te plannen.

Eind december presenteert de Stichting de plannen voor komend jaar. Die zullen mogelijk een voortzetting zijn van het huidige programma, Parsifal.

LEZINGEN

 

Het onderwerp is "Parsifal en het mysterie van de graal". We baseren het verhaal zelf op de benadering van Wolfram von Eschenbach, volgens Steiner de meest betrouwbare esoterische benadering uit de vroege middeleeuwen. We zullen niet blijven steken in de sage zelf: we zullen duidelijk maken dat de graal en de inhoud van de graal een anatomisch gegeven is en dat de mensheidsontwikkeling afhangt van de wijze waarop dit anatomische instrument geprikkeld wordt.