Bestuur

De functie van secretaris is vacant. Wie interesse heeft kan zich melden bij de voorzitter. De voorzitter is drs. J.P. Otter. Genoemd bestuurslid is onbezoldigd functionaris.

metaodos.jpo@gmail.com
mobiel +31616102405
vast +31306705757

Stichting Meta Odos werkt met vrijwilligers. Aan bestuursleden wordt op basis van declaratie vergoed de reiskosten die zij maken om een bestuursvergadering bij te wonen.
Andere vergoedingen worden niet verstrekt. Ook aan personen die zich inzetten ten behoeve van Stichting Meta Odos op wat voor manier dan ook worden geen vergoedingen gegeven, anders dan eventuele reiskosten op basis van declaratie. De reiskosten die vergoed worden zijn openbaar vervoer tweede klasse of € 0,19 per gereden km.

De functie toezichthouder wordt vervuld door Mr. J.H. Beijer , naast zijn functie als penningmeester, beide functies ad interim

De Stichting Meta Odos heeft de ANBI status met RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 856732527
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66869420.
Het banknummer van de Stichting Meta Odos is NL24 TRIO 0777 8551 19.

Steun Stichting Meta Odos

De heer Mr. J. H. Beijer toezichthouder en penningmeester ad interim

Stichting Meta Odos is een onafhankelijke, non-profitorganisatie op het gebied van geesteswetenschappelijk onderwijs die haar doelstellingen realiseert dankzij de steun van haar donateurs en vrijwilligers.

Staat u achter onze doelstellingen en wilt u ons steunen in ons werk, dan kunt u zich –bij voorkeur per e-mail- aanmelden als donateur en/of vrijwilliger bij de secretaris en is uw donatie van harte welkom. Donateurs worden –tot wederopzegging- opgenomen  in het digitale adressenbestand t.b.v. de jaarlijkse reeks publicaties van programma's en uitnodigingen. De minimale bijdrage is €3,--per maand. Wilt u een schenking doen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: IBAN: NL 24 TRIO 0777 8551 19  ten name van "Stichting Meta Odos", Zeist.

 

 

Stichting Meta Odos beleidsplan.

Ons beleidsplan kunt u downloaden. Voor 2020 en verder geldt het beleidsplan opgemaakt bij de oprichting van onze stichting nog onverkort. Ook treft u hier de jaarrekeningen van 2016 2017 en 2018 aan

Stichting Meta Odos - Jaarrekening 2016

Stichting Meta Odos - Jaarrekening 2017

Stichting Meta Odos - Jaarrekening 2018

Stichting Meta Odos - Jaarrekening 2019

Stichting Meta Odos - Jaarrekening 2020