Bestuur

De functie van secretaris is vacant. Wie interesse heeft kan zich melden bij de voorzitter.

De voorzitter is drs. J.P. Otter.

metaodos.jpo@gmail.com
mobiel +31616102405
vast +31306705757

 

 

Genoemde bestuurslid is onbezoldigd functionaris.

De functie toezichthouder wordt vervuld door Mr. J.H. Beijer RB, naast zijn functie als penningmeester, beide functies ad interim

De Stichting Meta Odos heeft de ANBI status met RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 856732527
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66869420.
Het banknummer van de Stichting Meta Odos is NL24 TRIO 0777 8551 19.

Steun Stichting Meta Odos

De heer Mr. J. H. Beijer RB, toezichthouder en penningmeester ad interim

Stichting Meta Odos is een onafhankelijke, non-profitorganisatie op het gebied van geesteswetenschappelijk onderwijs die haar doelstellingen realiseert dankzij de steun van haar donateurs en vrijwilligers.

Staat u achter onze doelstellingen en wilt u ons steunen in ons werk, dan kunt u zich –bij voorkeur per e-mail- aanmelden als donateur en/of vrijwilliger bij de secretaris en is uw donatie van harte welkom. Donateurs worden –tot wederopzegging- opgenomen  in het digitale adressenbestand t.b.v. de jaarlijkse reeks publicaties van programma's en uitnodigingen. De minimale bijdrage is €3,--per maand. Wilt u een schenking doen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: IBAN: NL 24 TRIO 0777 8551 19  ten name van "Stichting Meta Odos", Zeist.

 

 

beleidsplan_boek_mrt2017a_watermerk

Stichting Meta Odos beleidsplan.