4. sep, 2016

Bijeenkomsten voor gevorderden

Er is gekozen voor de zaterdagen op de weken waarin ook de lezingen in De Bilt plaatsvinden. Eveneens 7x en wel op de volgende data:

2016: 8 oktober, 5 november, 10 december;
2017: 7 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april.
Aanvang na een kop koffie of thee, zoals gebruikelijk, om 10:00 uur.

Het programma betreft de behandeling van thema’s uit de Christologie. Het gaat met name over het ontwikkelen van inzicht in de mensen(in)wijdingsdienst. De navolgende thema’s worden behandeld vanuit de antroposofische geesteswetenschap:

1      De moderne inwijding is de mensen(in)wijdingsdienst. De menswijdingsdienst bestaat uit zeven delen: voorbereiding, epistel, verkondiging, offer, verwandeling (transsubstantiatie), communie en nogmaals het epistel. Daar doorheen weven afhankelijk van de tijd van het jaar de getijdengebeden. Wat betekent het allemaal?
2      Theologie is eigenlijk Godgeleerdheid. Wat weten we van God? De Theologie in notendop: De leer over God in het getijdengebed van de Triniteit. Een kortere theologische verhandeling is niet mogelijk ….
3      Het verleden, heden en toekomst van de esoterie: De leer in de inhoud van de geloofsbelijdenis. Wat is de zin van het mysterie van Golgotha? Elk woord behoeft meditatie en geesteswetenschappelijk onderbouwde uitleg.