24. nov, 2016

ANBI status

IAOMAI staat voor Inrichting Antroposofisch Onderwijs (van de stichting) Meta(h)Odos (voor de) Aanpak (met) Instrumenteel (karakter). Het is de naam van het beleidsplan van de Stichting Meta Odos. Het moet aan de belastingdienst worden aangeboden, die op grond van rekenwerk en doelstellingen bepaalt of de Stichting de ANBI status kan krijgen.

Het beleidsplan ligt inmiddels bij de belastingdienst. Het is een lastig document: Enerzijds gaat het om geesteswetenschappelijk onderwijs, anderzijds moet er beleid geschreven worden voor de komende 5 jaren. Het plan is opgezet voor 5 jaar; de eerste twee jaren zijn verdiept uitgewerkt (2017 en 2018). Eén van de moeilijkste onderdelen was wel het bepalen en schatten van de omvang van de doelgroepen. Uiteindelijk lukte dat toch feilloos: De bergrede levert de door Christus bepaalde groepen mensen op, die graag iets meer willen weten van de geestelijke werelden. Het CBS leverde de cijfers.