7. dec, 2016

Mr. J.H. Beijer RB

In het kader van het verkrijgen van de ANBI status heeft het bestuur de heer Hans Beijer gevraagd op te treden als toezichthouder van de Stichting Meta Odos. Daartoe is de tekst in het beleidsplan als volgt aangepast:

De stichter van Stichting Meta Odos is drs. Jan P. Otter.
De Stichting wordt als ANBI stichting notarieel in het leven geroepen.
De stichter zal zakelijk laten nagaan welke fondsen of subsidies  aangevraagd kunnen worden.

De functie toezichthouder wordt vervuld door Mr. J.H. Beijer RB. Deze treedt tevens op als adviseur van het bestuur. De stichter zal de ondersteunende fiscalist opdracht geven wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Tevens wordt door hem de functie van penningmeester ingevuld, totdat een nieuwe kandidaat gevonden is.