3. mrt, 2017

Brochure en nieuwsbrief

De brochure wordt in het jaar 2017 eenmaal per 2 maanden beschikbaar gesteld aan de donateurs van de Stichting. Daarnaast is er de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is een brief met nieuwtjes betreffende het functioneren van de Stichting. De brief gaat vergezeld van de brochure. De brochure werkt de inhoud verder uit, zoals die gegeven is in het boek Instrumentele Antroposofie. In de brochure worden onderwerpen behandeld die de donateurs aandragen of aanvragen via het secretariaat. Het is een brochure met herhalingen: de tweede uitgave eind april bevat ook de stof van de eerste uitgave eind februari. Zo ontstaat een boek, dat aan het einde van het jaar als een bloemlezing wordt uitgegeven.