11. mrt, 2018

Instrumentele Apocalyps

Het boek Instrumentele Apocalyps is uit.

Het boek sluit aan op de boeken Instrumentele Antroposofie ISBN 978-94-63450-35-5 en Instrumentele Christologie ISBN 978-90-826465-1-1. Een aantal van de daarin behandelde onderwerpen wordt in dit boek beknopt herhaald, zodat dit boek onafhankelijk van de andere boeken gelezen kan worden. Voor een verdieping van deze herhalingen wordt verwezen naar de boeken Instrumentele Antroposofie en Instrumentele Christologie.

Uit dit boek:

'De narcist streeft naar despotisme. Hij heeft dan een lange weg te gaan, er zijn vele soortgelijken om hem heen. Maar gaat hij deze weg, dan is de hulp van Ahriman onontbeerlijk. En Ahriman staat klaar om Lucifer te ondersteunen met andere, in de mens vormende krachten. Ahriman heeft andere uitgangspunten en een andere werkwijze. Hij wil de mens letterlijk en figuurlijk uniformeren. Hij maakt gebruik van de mensen, die zich door de aanvoering van luciferische wezens (zullen) laten vormen. Hij werkt met angst. Waar de luciferische-jaloerse-god-despoot optreedt, treedt ook de angst en terreur op. Angst, omdat geüniformeerde mensen, machinemensen, zonder voorbehoud de wil van deze luciferische-jaloerse-god-despoot uitvoeren en daarbij geen middel schuwen.

En verder:

'Het zal zich blijven herhalen: het Bestuursbeest, geïnspireerd door het Drakenlam krijgt de Onmens zover, dat hij in de rol van machinemens te keer gaat tegen zijn medemensen op basis van een vernietigingsideologie, (semi-)wetenschappelijk onderbouwd. De vernietigingsideologie is gebaseerd op de (ras)zuiverheid van de machine mens, die - zo wordt gewaand - door seksuele vermenging met ras-onzuivere elementen ten onder dreigt te gaan en die het schaarste probleem moet oplossen. Het schaarste probleem ontstaat omdat ook anderen op de wereld moeten bestaan. Alleen zij, die tot de machinemens behoren, mogen van de schaarse bronnen gebruik maken. Ze zullen daartoe voorzien worden van een (handel(s))markering'.

 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/