11. mrt, 2018

Instrumentele Christologie

In dit boek wordt de theologie, die ondergebracht is in de epistels van de mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap ontsloten en worden twee machtige analogieën uitgewerkt.

De eerste analogie is: het beeld dat ontstaat tijdens de offerhandelingen van de priester aan het altaar bij het voltrekken van de mensenwijdingsdienst is het beeld van de scheppingsdaad van tijd, ruimte en openbaring door de Tronen en Cherubijnen.

De tweede analogie betreft de mens(heids)ontwikkeling als voortdurend gewild en door de geestelijke wereld bestuurd proces ten opzichte van het geesteswetenschappelijke model van de zevengelede mens. Dat antroposofische model blijkt inwisselbaar voor de jaarinhoud van de nooit variërende epistels, begeleid door nooit variërende perikopen.

Deze epistels leveren tezamen met allerhand andere informatie uit de mensenwijdingsdienst - de perikopen, het Credo, het Onze Vader, de teksten zelf, maar ook alle fenomenen, zoals de gebruikte kleuren - een adembenemend inzicht in de essentie van de relatie die de mensheid onderhoudt (of niet) met zijn Schepper.

Dat inzicht wijst de weg naar een esoterisch Christelijke levensbeschouwing, die voldoende onderbouwde moraliteit biedt om de mensheidsontwikkeling uit eigen handelen verder in de gewenste richting te ondersteunen. Het levert ook een politieke vaardigheid om met de gebeurtenissen van alledag om te gaan. De uitwerking daarvan is echter gerelateerd aan de Apocalyps van Johannes. Daarin krijgt op geesteswetenschappelijke grondslag 'het kwaad' een gezicht. Het boek Instrumentele Apocalyps wijst ons daarin de weg.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/