11. mrt, 2018

Instrumentele Antroposofie

Om de vraag: wat is de mens? te kunnen beantwoorden is een mensbeeld nodig met een bijbehorend begrippenapparaat. Op soortgelijke wijze kunnen vragen gesteld worden over het goddelijke. Ook dan zijn begrippen nodig om tot een benadering van dit Wezen te komen en dit Wezen te kunnen relateren aan zijn schepping: de mens.

Steiner integreert het Hindoeïsme, het Boeddhisme, de Chaldeeuwse, Egyptische, Joodse en Griekse mysteriestromen tot een vlekkeloos geheel en toont de aanwezigheid aan van de opvoedkundige aspecten in iedere stroom om te komen tot de ontwikkeling van een rond zijn ik georganiseerde mens. Hij plaatst het mysterie van Golgotha centraal in een mensheidsontwikkeling. Het Christendom is dan een logische voortzetting van de Joodse en Griekse mysteriescholen, die een voortzetting waren van de eerdergenoemde stromingen.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/