27. apr, 2018

Een nieuwe secretaris

Met ingang van 1 mei neemt de heer Vincent de Vries het stokje over van mevrouw Leonie Silkens.

Vincent: 'Ik zal kort iets over mijzelf vertellen.

Op de Universiteit vond ik het mensbeeld geestdodend.
Gelukkig kwam ik de antroposofie tegen en later Camphill, alwaar ik 22 jaar heb gewerkt en 12 jaar heb gewoond. Camphill is een heilpedagogische beweging op basis van de antroposofische wereldbeschouwing. Ik heb de opleiding tot Vrije School leerkracht gedaan en later de opleiding tot kunstzinnig therapeut bij 'de Wervel’ met als specialisatie ‘Beeldende Therapie’. Ik heb gewerkt als Vrije School leerkracht en als therapeut.

Ik heb lessen gegeven op scholen, die onderricht geven in S(ociaal)P(edagogsch)W(erk). Ook heb ik allerlei workshops voor grote en kleine groepen verzorgd. Ik geef leiding aan een koor en begeleid workshops voor muziektherapeuten. Ik ben ruim 30 jaar bezig met euritmie en gebruik dit ook in de workshops voor de muziektherapeuten. Verbindingen leggen, zowel tussen mensen als tussen denkbeelden, dát hoort bij mij. Ik hoor niet zozeer bij een richting, maar antroposofie is voor mij een groots perspectief en een bron, waarvan ik geen betere ken. Vrijwel alle denkrichtingen kan ik een plaats geven binnen het landschap van de antroposofie. Ik neem deze nieuwe uitdaging graag op'.