IAOMAI

Beleidsplan van Stichting Meta Odos.

De grondslag van het beleid is vastgelegd in de stichtingsakte. Zie De Stichting .

De uitvoering ervan is vastgelegd in een project. Het project heet IAOMAI. Het woord komt uit het oude Grieks. Deze taal, die nog altijd aansluit op het moderne Grieks, is volgens Steiner de laatste mysterietaal. Een mysterietaal bevat woorden en werkwoorden, die speciaal geschikt zijn voor het beschrijven van fenomenen in de geestelijke wereld. IAOMAI is zo’n woord. Het betekent genezen, maar wel op een bijzondere manier, namelijk vanuit de Geest via de Ziel. Dus: Een gezonde geest in een gezond lichaam. Eigenlijk is het woord niet meer dan IAO, maar de Attische variant van het Oude Grieks voegde aan werkwoorden uitgangen als “mai” en “mi” toe.

Het project IAOMAI.

Omdat een project een naam moet hebben en die naam bij voorkeur een veelzeggend acroniem is, is de projectnaam teruggevoerd op dit Grieks werkwoord. Per saldo wil de Stichting bijdragen aan de religieuze verheffing van de mens en wel op de wijze, waarop die door Steiner gegeven werd en zoals die eerder in de oud Griekse tijd door de Griekse geneesheren werd toegepast: Door het genezen vanuit de Geest, die werkt in de Ziel en tenslotte in het Fysiek. IAOMAI staat voor Inrichting (van) Antroposofisch Onderwijs (van de Stichting) MetahOdos (voor de) Aanpak (met een) Instrumenteel (karakter).

 

IAO

 

Drie betekenissen in één woord.

De projectnaam IAOMAI heeft voor het project drie autonome delen met een eigen betekenis: IAO, M en AI. Het project moet een onderwijsinstituut leveren, waarbinnen geestelijk wetenschappelijk onderwijs kan plaatsvinden. Het gaat bij dit onderwijs om het heel worden van de mens door het toelaten van de Christusimpuls of activeren van het hogere IK. De grondslag van het heel worden, het helen (iaomai), heeft een duidelijke uitwerking in de geesteswetenschap en zo ook in het lesmateriaal van Stichting Meta Odos, dat door het project IAO gerealiseerd wordt.

Deze grondslag kan vanuit een aantal eenvoudig uit te voeren oefeningen begrepen en herkend worden. In de euritmie, die hervonden is in de antroposofische geesteswetenschap en die zijn wortels heeft in de Griekse tempeldansen, staan de letters I A en O voor bewegingen, die een beleefde versterking van de IK-organisatie combineren met een Omhulling gevuld met Verbazing, respectievelijk de O en de A. Verbazing in de mens levert de opening naar onderzoek van de (Scheppers)Geest, terwijl de omhulling de beslotenheid levert waarin de effecten uit het onderzoek zich kunnen verbinden met de IK-organisatie, de goddelijke, onsterfelijke vonk in de mens.

M en AI

 

Methode

Meta Odos levert als contractie van de afzonderlijke woorden µετα en ‘οδός (spreek uit hodos) het begrip methode. En zo krijgt methode de betekenis van “de weg waarlangs”. De methode van Stichting Meta Odos om onderwijs in de wereld te zetten op antroposofische grondslag is gebaseerd op de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Omdat de kernleer van de geesteswetenschap gaat over de werking van de IK-organisatie van de mens(heid) en deze IK-organisatie door de mensheid verkregen werd na de daad op Golgotha, is de methode sterk georganiseerd op de Christologische leer van de Antroposofie. De Christologie op zijn beurt is eveneens gebaseerd op de getuigenissen over de geestelijke werelden uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Apocalyps.

Stichting Meta Odos wil onderwijs in de wereld zetten, waarmee een gezond Christelijk bewustzijn van de mens(heid) zich kan ontplooien in een tijd en een wereld, die toe is aan herbezinning. De intellectuele basis daarvoor zijn de werken en voordrachten van Steiner, de Genesis uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Apocalyps van Johannes. Daarnaast verwijst Steiner vaak naar Dionysius de Areopagiet en zulke verwijzingen leveren eveneens materiaal als grondslag voor de realisatie van dit onderwijs.

Wat Instrumentele aanpak, IA, betreft: Steiner hechtte grote waarde aan het denken. In een eerste benadering van de Antroposofie staat een instrumentele benadering centraal. Met eenvoudige modelletjes kunnen ingewikkelde principes kenobject worden van het denken.

Zodra de innerlijke overstap gemaakt wordt naar het erkennen van de geestelijke wereld als een in samenhang functionerend systeem van geestelijke wezens, past de instrumentele benadering niet meer en kan op een intiemere wijze met de taal duidelijk gemaakt worden waar het bewustzijn zich op kan richten.

En dat proces van denken (in samenhang met voelen, het gemoed) naar bewustzijn is een scholingsweg tot bovenzintuiglijke waarneming, die verder niet binnen de Stichting aangeboden wordt, maar die elders kan worden betrokken, zoals in de Christengemeenschap of de Antroposofische Vereniging én die in daden omgezet kan worden, zoals bijvoorbeeld bij de Triodosbank.