Welkom bij de Stichting Meta Odos

In de schoot der Goden

Stichting Meta Odos is opgericht om esoterisch christelijk onderwijs in de wereld te zetten.
Het esoterische onderwijs heeft zijn grondslag in de Antroposofie. Ook het ‘christelijke’ heeft
een grondslag in de Antroposofie, want de Antroposofie is volgens Steiner de nieuwe taal van de Christus.

‘Christelijk’ heeft echter heden ten dage vooral zijn grondslag in de vier testamenten en in de Apocalyps. Antroposofie staat voor (geestes) wetenschappelijk denken. Dit denken levert een (geestes) wetenschappelijke waarheid over de mens, een mensbeeld.

De vier testamenten vinden met hun teksten meer hun weg in het voelen of voor ‘waarnemen’ van het ‘vlammenwoord’. Pinksteren herinnert hieraan. Van de vier testamenten levert Johannes de meest geesteswetenschappelijke benadering. Bijvoorbeeld met de ‘IK ben woorden’ en ‘het hogepriesterlijke gebed’. De Apocalyps wekt in de denkende en voelende mens de wil op, om zich via de Christus te verheffen tot het volgen van Zijn voorbeeld, te weten de opstanding uit de doodskrachten. De thema’s voor de 1e helft van 2019 zijn gebaseerd op deze benadering. Het geesteswetenschappelijke denken biedt de mogelijkheid onbegrijpelijke passages uit de testamenten en de Apocalyps te verheffen tot een helder en klaar bewustzijn over de taak en de toekomst van de mens, het voorbeeld van de Christus en de wil van de Vader.

De lezingen zijn gebaseerd op drie boeken:

Instrumentele Antroposofie ISBN 978-94-63450-35-5
Instrumentele Christologie ISBN 978-90-826465-1-1
Instrumentele Apocalyps ISBN 978-1234-56-7-8 nog niet toegewezen

De boeken zijn verkrijgbaar bij https://www.boekenbestellen.nl/ door te zoeken op:
drs. Jan P. Otter. Ook kunnen voor en na de bijeenkomst deze boeken aan de boekentafel
gekocht worden. Een pin automaat is aanwezig.

Data: wo 27-2; wo 27-3; wo 24-4; wo 8-5
Locatie: Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte
Aanrijden op de Alfred Nobellaan de Bilt
Aanvang 20.00 uur in de Jachtzaal